Hem

Olofströms Trädgårdsförening

Uppdaterad 2018-04-14

 

 

Gunnel Karlsson Trädgårdsjournalist & Inger Ekrem Rst besökte vårt årsmöte och gav oss tips och råd om hur vi skall kunna gå vidare som förening

Årsmötet genomfördes enl stadgar och en ny styrelse valdes, man godkännde även stadgeändring på flera punkter, för att underlätta för framtida arbete inom föreningen.

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

I samband med att vi firar vår nationaldag den 6:e juni, passar vi på att fastställa de nya stadgarna i föreningen. Vi samlas vid kryddträdgården kl 13,00 och mötet behandlar endast en punkt, att fastställa stadgarna. Mötet tar bara några minuter. Passa på att titta på kryddträdgården.

Välkomna

Styrelsen

 

Välkommen till Olofströms Trädgårdsförening

I Olofströms trädgårdsförening får du utlopp för dina idéer inom trädgård. Vi arrangerar föreläsningar, inspirerande resor, trädgårdsvandringar och kurser för eget hantverk och smyckning av din trädgård (se program) och vi samarbetar med lokala plantskolor och närliggande trädgårdsföreningar. Priset för medlemskap är i dagsläget 280:-

Föreningen startade 1931 och har sin verksamhet inom Olofströms kommun. Vi är idag ca 150 medlemmar i alla åldrar.

Vi är anslutna till Riksförbundet Svensk Trädgård och som medlem får du tidningen ”hemträdgården” 6 nummer per år, medlemsrabatter hos lokala företag och rådgivning av mentorer inom fröer, beskärning, plantering och miljövänlig bekämpning av ohyra, skadedjur eller sjukdom på växter.

Kryddträdgården i Holje Park sköts av trädgårdsföreningen och invigdes 2000 på Holjedagen av kommunalrådet Margaretha Olsson och Eva Wirén från RST. Gunnel Carlsson, känd från ”Gröna rum” gjorde en inspelning något tidigare vid planteringen av kryddträdgården. År 2007 kompletterades Holje Park med en Linnérabatt som anlades i samband med Linnés 300-års jubileum. I Holje Park håller vi våra växtauktioner.

 

Du är hjärtligt välkommen i verksamheten!