Styrelse

Olofströms Trädgårdsförening

Styrelse

 

Ordförande: Ivar Olsson, 0454-41294, 0703-606128, bo.ivar.olsson@icloud.com

Kassör: Helena Wyöni hjsonwyoni@gmail.com

Ledamot: Tina Svensson tina.s.svensson@oktv.se

 

Styrelsesuppleant

*

*

 

Informationskommitté

Reportage: Nils Henmyr, nils.henmyr@oktv.se

Hemsida:

 

Programansvarig

Organisatör:

Ledamot;

Ledamot:

Materialkommitté

Släpet: Roger Thörn 0454-46643, 0702-690394, roger.thorn@oktv.se

Bibliotek:

 

 

Kryddträdgården

Organisatör: Ivar Olsson,