Hem

 

Välkommen till Olofströms Trädgårdsförening!


Här på första sidan kommer nyheter att visas och det som ligger närmast i tiden av vår verksamhet.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen.


Löpande information angående programändringar publiceras här:Medlemsinfo:


ÅRSMÖTE !


Årsmötet genomfördes i Holje Park den 26 augusti. Val som gjordes:

Torsten Cairenius, ordförande

Helena Json Wyöni, kassör

Ledamot, Ingrid Ravemyr, en plats vakant.

Suppleant, Nils Henmyr

Programkommitté fyllnadsval, Bo Albin

Materialansvarig, Roger Thörn

Revisor Kerstin Eriksson


Medlemsavgift för 2022, 315kr.


Styrelsen tackar för förtroendet samt tack till medlemmarna som kom på årsmötet.
Program under hösten 2021:


Vuxenskolan bjuder in föreningsmedlemmar och allmänhet till den årliga föreläsningen som anordnas av Sällskapet Trädgårdsamatörerna i Blekinge och hålls i Sövesborg. Välkommen att lyssna på Tomas Lagerström från Uppsala som berättar om  "Spännande klätterväxter, buskar och träd för din trädgård".


Tid: Söndagen den 19 september, kl 14,00.

Plats: Stora föreläsningssalen"Backen" i Nakterhuset, bancks väg 6, Sölvesborg.


Anmälan till Gertrud Larsson gertrud.anna.larsson@gmail.com eller 073-9467233. kostnad 50 kr.

Beskrivning: Parti av Holje park. Den omgivande parken i Lilla Holje Herrgård gick i engelsk stil, den omfattade tio hektar och hade flera lusthus, springbrunnar, svandamm, karpdamm samt tusentals "rara" träd, buskar och örter. Genom parken flöt en bäck som lämnade vatten till springbrunnen, innan den rann ut i Holjeån.