Hem

 

Välkommen till Olofströms Trädgårdsförening!Här på första sidan kommer nyheter att visas och det som ligger närmast i tiden av vår verksamhet.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen.


Löpande information angående programändringar publiceras här:


Vi önskar alla ett GOTT NYTT ÅR!2023


Extra medlemsmöte och årsmöte!


Vi kallar våra medlemmar till extra medlemsmöte och årsmöte den 2 mars kl 17,30 och 18,00 i vuxenskolans lokaler.

Välkomna!


Beskrivning: Parti av Holje park. Den omgivande parken i Lilla Holje Herrgård gick i engelsk stil, den omfattade tio hektar och hade flera lusthus, springbrunnar, svandamm, karpdamm samt tusentals "rara" träd, buskar och örter. Genom parken flöt en bäck som lämnade vatten till springbrunnen, innan den rann ut i Holjeån.