ProgramProgram 2021


Med reservation av ändrade programpunkter, för mer info kontakta styrelsen.ÅRSMÖTE, framflyttat tills möjlighet finns att hålla möte utomhus, medlemsinfo, lotteri, tipsrunda, föreläsning och fika. Plats meddelas snarast möjligt på hemsidan.


18 MARS FRÖBYTARDAG kl 18,00, vi träffas i Holje Park vid kryddträdgården och byter fröer.15 APRIL FÖRELÄSNING,  i Vuxenskolans lokal kl 18,00 " Skapa din lustfyllda trädgård" med Chatarina Persson. Anmälan till Priscilla Omdal 90 kr/ person inkl frukt och dryck. INSTÄLLT13 MAJ VÄXTAUKTION HOLJE PARK,  kl 18,00 skänk växter och fynda nytt, märk med sortnamn20 MAJ PLANTBYTARKVÄLL KL 18-19,00  i samarbete med Olofströmshus,kolonilottföreningen, natyrskyddsföreningen. Vid Eco-livinglokalen på Ekerydsplan. Se annons i Tulpanen nr 1.6 JUNI  kl 11,00 20-ÅRSJUBILEUM  KRYDDTRÄDGÅRDEN TÄVLING OCH TAL,  inbjudna gäster tävlar med att sätta skylt på rätt kryddaSEPTEMBER SKÖRDEDAG MED VÄXTAUKTION, stötta föreningen!  Skänk växter till auktion och bjud på nya, datum presenteras på hemsidaOKTOBER FÖRELÄSNING i samarbete med vuxenskolan.( ej klart)NOVEMBER HÖSTMÖTE,  kl 18.00. Föreningen firar 90-årskalas! Medlemsfest med förtäring, underhållning och mycket mer! Mer information om plats och anmälan kommer i separat inbjudan.25 NOVEMBER ADVENT/JULPYSSEL med Kyrkhultsblomman kl 17-19,00.OBS. Alla aktiviteter utförs med hänsyn till rådande omständigheter och följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Föreläsningar sker i samarbete med vuxenskolan och biblioteket, med reservation för snabba ändringar då det är svårt att planera program.

Titta gärna på vuxenskolans hemsida för mer information; kurser, föreläsningar, utbildningar mm. www.sv.se